Poezija

KURLEBALO

Treće pjevanje iz "Ljetopisa popa dukljanjina II - Povratak Dukljanina". O kletvi koja mori Antu …
Politika

Mala cijena za IKEU

Malo pojašnjenja fenomena dovoženja ljudi autobusima na kojekakve sajmove luđaštva. A i malo o tome …