Slobodni stih

Poezija

Dajte djeci tenkove

Kratki slam na temu sve učestalije pojave u SAD-u, o kojoj se kod nas slabo …
Poezija

ES EF ES EN

Pjesma o svakodnevnoj tjeskobi, iz studentskih dana. O šarenoj laži koju inače zovemo Republika Hrvatska …